Pięć

Symbol wieczności, potęgi Boga, harmonii i doskonałości. W kulturze islamu piątka symbolizuje szczęście, odgrywa istotną rolę, m.in. ze względu na to, że wyróżnia się pięć filarów wiary (wyznanie wiary, post, modlitwa, jałmużna, pielgrzymka do Mekki); każdy muzułmanin winien pięć razy dziennie odprawiać modlitwę. W chrześcijaństwie z kolei liczbę pięć utożsamia się z Chrystusem i objawieniem.