Ogień

Symbol wieczności, światła, namiętności, oświecenia i męskości. W mitologii greckiej ogień łączy się z Aresem oraz Hefajstosem, ale przede wszystkim z Prometeuszem, który ofiarował go ludziom za cenę swojego życia. Według Heraklita z Efezu, ogień był jednym z żywiołów budujących świat.