Niedźwiedź

Jest znaczeniowo związany z grecką boginią łowów i lasów, Artemidą, skandynawskim bogiem wojny, Odynem, czy z północnogermańskim Thorem. W kulturze chrześcijańskiej i islamskiej jest on symbolem okrutnej siły oraz mściwości. W filozofii Gustawa Junga niedźwiedź symbolizuje z kolei niebezpieczne aspekty nieświadomości.