POLECAMY

Symbole

Nagość

W większości wypadków symbolizuje niewinność, wrażliwość i nieskalaność, a nawet i boskość. Nagość była oznaką czystości nowonarodzonego, dlatego też osoby poddawane inicjacji w obrzędach religijnych, musiały rozbierać się do naga. Stan ten był w pewnym sensie powrotem do niewinności albo bytem przejściowym. W sztuce średniowiecznej zdarzały się przedstawienia nagich czarownic, symbolizujących pokusy ziemskie. Jednak już teraz, nagość uchodzi za strój niebiański, czysty. To powrót do czasu sprzed wypędzenia Adama i Ewy z raju. Wszak pierwotnie ludzie nie chodzili odziani, nie odczuwali wstydu. W tym sensie nagość jest symbolem powrotu do kolebki, wrażliwości oraz niewinności.