Miotła

Symbolizuje przywracanie porządku, który utraciliśmy. Przy jej pomocy wszystko, co zbędne chcemy umieścić tam, gdzie jego miejsce, czyli w orbis exterior – bezładnej i niebezpiecznej sferze. Miotła jest również symbolem sporu.