Manna

Łaska Boża, której doświadczyli Żydzi wyprowadzeni z Egiptu przez Mojżesza. Kiedy zabrakło im żywności, z Nieba spadła manna, dzięki, której Naród Wybrany doszedł do Ziemi Obiecanej.