POLECAMY

Symbole

Krzyż

Oś świata, męczeństwo, fallus, potęga, miłość seksualna, niebo i Chrystus. Symbolika krzyża jest bardzo rozbudowana, ponieważ towarzyszy on ludziom od zarania dziejów. W dawnych kulturach krzyż wyznaczał centrum miejsca, w którym mieszkała dana społeczność. W tradycji chrześcijańskiej łączy się go z męczeńską śmiercią Jezusa na krzyżu. Symbolizuje on odkupienie grzechów i początek nowego życia oraz oczyszczenie.