POLECAMY

Symbole

Kobieta

Od samego początku symbolizowała pasywność, ale i prokreację, nowe życie i karmicielkę. W starożytnej Grecji kobiety były traktowane na równi ze zwierzętami, dlatego tak wiele mitów opowiada o intymnych związkach między niewiastą a zwierzęciem, np. „Leda i łabędź”. W tradycyjnej symbolice płeć piękną najczęściej utożsamia się z intuicją, emocjami, biernością oraz niestałością emocjonalną. Kobiety bardzo silnie łączy się również z magią oraz czarnoksięstwem.