POLECAMY

Symbole

Karzeł

W wielu kulturach karłom przypisuje się magiczne moce, jednak ich symbolika jest dosyć ambiwalentna. Przez swój niski wzrost zawsze budziły one niejednoznaczne uczucia. Dlatego też często wierzono, że uosabiają siły zła czy demony, czyhające tylko, żeby zgubić dobrego człowieka (postać takiego karła pojawia się, np. w „Tristanie i Izoldzie”). Z drugiej strony karły łączy się z błaznami, jednakże i w tym wypadku trudno sprecyzować, jaki jest wymiar ich znaczenia. Karzeł jest jednak niewątpliwie symbolem przewrotności i demonicznych sił.