Kamień

Symbolizuje stałość oraz jedność. W wielu kulturach uznawano kamienie za siedliska mocy magicznych, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować. Budowano z nich ołtarze ofiarne i w tym sensie były one pewnego rodzaju pośrednikami między ludźmi a bogami. Z kolei kamienie przeznaczone na nagrobki symbolizują wieczność. W późniejszych czasach, kamienie stały się również symbolem życia człowieka, choć w większości wypadków łączy się je raczej z chłodem natury ludzkiej (np. masz serce z kamienia – jesteś nieczuły).