Kameleon

Jaszczurka ta odgrywa istotną rolę w kulturze plemion afrykańskich. Jest ona symbolem zmienności, kamuflażu oraz szybkości. Pigmeje utożsamiają kameleona z pośrednikiem między bogami nieba a ludźmi. Z kolei w kulturze europejskiej łączy się często to zwierzę z symbolem powietrza.