Jeden

Liczba, która symbolizuje jedność, pierwotność, samotność oraz Istotę Najwyższą. W wielu religiach, a w szczególności w islamie, utożsamia się ją z Bogiem. W myśl filozofii pitagorejskiej liczba ta jest początkiem i podstawą. Dla konfucjonistów to symbol doskonałości i niepodzielności.