Jajo

To symbol aktu stworzenia oraz narodzin. W wielu kulturach jajo jest wyobrażeniem pierwotnego chaosu, z którego następnie wykluł się otaczający nas świat, słońce oraz kolejne planety i gwiazdy. Biel skorupki jajka kojarzy się z czystością, stąd też w kulturze chrześcijańskiej łączy się ją z niepokalanym poczęciem. W Wielkanoc, czyli w dzień zmartwychwstania Pańskiego, spożywa się święcone jajka na znak odrodzenia życia.