Jabłko

Na przestrzeni wieków stało się ono symbolem miłości, płodności, urodzaju czy nieśmiertelności. W chrześcijaństwie symbolizuje ono pokusę, zakazany owoc, który zrywa z drzewa Ewa. Z jednej strony staje się on przyczyną opuszczenia przez Adama i Ewę raju. Z drugiej jednak strony, jabłko to symbolizuje również poznanie, którego doświadczają pierwsi ludzie. Poznanie, dzięki któremu zyskują przywilej wolnej woli. W ikonografii chrześcijańskiej jabłko pokazywane jest w dwojaki sposób: albo jako symbol grzechu pierworodnego (wąż z jabłkiem w pysku), albo jako symbol Zbawiciela (Chrystus trzymający w dłoni jabłko). W mitologii greckiej jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”, rzuca pomiędzy trzy boginie, Atenę, Afrodytę i Herę, bogini niezgody, Eris. W tej sytuacji jabłko symbolizuje pokusę lub pożądanie.