Iskra

W wielu wierzeniach jest równoznaczna duszy, m.in. w gnostycyzmie czy kabale. Iskra jest boską cząsteczką w człowieku, która podkreśla dualizm jego natury. W tym kontekście iskra może być symbolem czegoś boskiego, ekwiwalentem duszy.