Ikona

Jest to święty obraz, charakterystyczny dla obrządku prawosławnego. Podstawową zasadą sporządzania ikon była ich symboliczność i dystans wobec realizmu. Malarzom ikon nie zależy na oddaniu faktycznego wyglądu danej osoby czy świętego, ale na symbolicznym uchwyceniu transcendentalnej rzeczywistości. Obrazy te pokazują świat takim, jakim wyobrażają go sobie artyści i duchowni bizantyjscy i prawosławni.