Hostia

To opłatek z przaśnego chleba, wyobrażający ciało Chrystusa, które wierni otrzymują podczas eucharystii. Symbolizuje ona złożone w ofierze ciało Chrystusa, a tym samym odkupienie grzechów ludzi.