Habit

W islamie oraz chrześcijaństwie ta specyficzna szata z kapturem jest symbolem pokory i złożenia ślubów ubóstwa. Szczególne znaczenie habit, a dokładnie khirka, czyli poświęcona szata wełniana, sufich, ma w krajach muzułmańskich. Nałożenie tej szaty po trzech latach nowicjatu jest równoznaczne z tym, że nowicjusz ma prawo wstąpić do wspólnoty ascetów, a tym samym może już stosować prawo Koranu oraz poszukiwać drogi poznania Prawdy.