Góra

Jako miejsce styku nieba z ziemią, stała się symbolem wieczności, nieskalaności i transcendencji. Niemalże w każdej kulturze pojawia się ważna góra, która odgrywa istotną rolę w wierzeniach ludzi. Chrześcijanie mają swoją gorę Synaj, gdzie Mojżesz doznał objawienia, a starożytni Grecy swój Olimp, siedzibę bogów. Góra była uznawana ze centrum świata danej społeczności, wokół niej gromadzili się ludzie. Stała się sferą mistyczną i pełną tajemnic, gdyż jej szczyt sięgał samych chmur i trudno go było dostrzec, stojąc u jej podnóża. Metaforyczna symbolika góry utożsamia ją z warstwami społeczeństwa. Uosabia drogę do Absolutu, Istoty Najwyższej. Taką funkcję najprawdopodobniej spełniały dawne budowle, jak egipskie piramidy. Psychologowie z kolei utożsamiają wspinanie się po górze z ludzkim losem, pełnym przeszkód, które można pokonać. Syzyf wtaczający kamień pod górę według wielu symbolizuje właśnie walkę człowieka z życiem, próbę nadania sensu własnemu istnieniu.