Gołąb

Jest symbolem miłości, niewinności, nadziei i czułości. W kulturze chrześcijańskiej gołębica utożsamia Ducha Świętego. Symbolika gołąbka pokoju występuje już w Piśmie Świętym, w części o potopie. Pojawia się tam postać gołębia, który przynosi Noemu do arki gałązkę oliwną – na znak pokoju. W kulturach antycznych ptaka tego łączono z czystością, narodzinami, ale i zmysłowością. Był on atrybutem między innymi Erosa, Afrodyty czy Dionizosa. Para gołąbków uosabia z kolei udane pożycie małżeńskie, prawdopodobnie stąd wziął się symbol gołębicy jako dobrej żony.