Głóg

Od czasów starożytnych głóg łączony był z mocami magicznymi. W Grecji był on atrybutem bóstwa weselnego, Hymena. Z kwiatów tego drzewa sporządzano wianki dla nowożeńców. W późniejszych czasach roślina zaczęła również symbolizować cnotliwość i dziewictwo. Z drugiej jednak strony zapach kwiatów głogu miał złe konotacje, gdyż łączono go ze śmiercią.