Fortuna

Pierwotnie bogini Fortuna była kojarzona z obfitością i urodzajem. Z czasem jednak stała się opiekunką zmiennego losu, skąd wzięła się znana sentencja „Fortuna sprzyja odważnym”, którą za motto życiowe wziął sobie Aleksander Macedoński. Od tej pory fortuna została symbolem zmiennych kolei losu, które toczą się niezależnie od człowieka. W hiszpańskiej ikonografii bogini Fortuna występuje z kołem. Stąd zapewne wzięło się popularne do dziś powiedzenie, że „fortuna kołem się toczy”. Jest to popularny motyw w sztuce renesansowej, m.in. we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego.