Flaga

To symbol władzy oraz supremacji królów i Boga. Dlatego też flagi odgrywały tak istotną rolę podczas bitew, a ich zniszczenie było równoznaczne z przegraną i utratą honoru. Rycerzom niezwykle zależało na tym, by osoba trzymająca flagę znajdowała się pod stałym nadzorem. Dopóki wojsko miało flagę – mogło walczyć, dawało znać, że nadal jest godnym przeciwnikiem. Warto tu przypomnieć kulminacyjną scenę z filmu „Patriota”, w czasie której główny bohater naraża swoje życie tylko po to, by odzyskać z rąk angielskich flagę amerykańską. Dodaje ona odwagi, jest w pewnym sensie duchem wojska.