Figowiec

Drzewo to stało się symbolem prokreacji, płodności oraz obfitości. W Piśmie Świętym listek figowca pojawia się jako emblemat skromności i pokory (Adam i Ewa zasłaniają swoje narządy płciowe listkiem figowca, gdyż wstydzą się własnej nagości). W starożytnej Grecji drzewo figowe łączono z postacią boga winorośli i zabawy, Dionizosa, przez co stał się on synonimem płodności i prokreacji. W wielu kulturach roślina ta symbolizuje urodzaj, np. w starożytnym Egipcie, gdzie łączono go z boginiami nieba i życia, Nut i Hathor, oraz w judaizmie. Popularny do dzisiaj, średniowieczny znak figi bronił niegdyś przed demonami i innymi złymi mocami, a obecnie jest gestem cenzuralnym.