Deszcz

Zjawisko to łączy się często z życiodajną siłą zsyłaną ludziom przez bogów. Jest również symbolem błogosławieństwa, łaski, płodności, choroby i smutku. Według mitologii greckiej, Zeus przybrał raz postać deszczu, by połączyć się z Danae – w tym kontekście deszcz można utożsamiać z pożądaniem oraz spermą.