Ciemność

Symbolika ciemności jest niejednoznaczna, nie można sprecyzować czy jest ona pozytywna, czy negatywna. Z jednej strony kojarzy się ona ze śmiercią i złem, ale z drugiej z narodzinami – wszak rośliny kiełkują w ciemności. Gdyby ciemność nie istniała, nie można byłoby mówić i o jasności, dlatego też tak ważne są obydwa te czynniki, które dopełniają siebie wzajemnie. Zjawisko to, w powszechnym obiegu, jest symbolem zagadkowości, niejasności oraz niepoznanego.