Chrzest

To jeden z wielu rytuałów inicjacji czy przejścia, przygotowujący człowieka do wkroczenia na nową drogę życia. Szczególnego znaczenia nabrał chrzest w kulturze chrześcijańskiej, gdzie oznacza on włączenie człowieka do wspólnoty świętego Kościoła. Sakrament ten stał się symbolem odnowienia i oczyszczenia, początkiem nowego.