Chimera

Jest ona postacią z greckiego mitu, budzącą odwieczny strach i obrzydzenie. Chimera to połączenie głowy lwa, tułowia kozy z ogonem węża; zgodnie z mitem poniosła ona śmierć z ręki Bellerofonta. W średniowieczu łączono ją z diabelskimi siłami, natomiast w psychologii jest ona odzwierciedleniem rozbicia tożsamościowego oraz deformacji natury psychicznej człowieka.