Cherubiny

Są aniołami z drugiego chóru w Królestwie Niebieskim, jednakże ich symbolika sięga czasów perskich i mezopotamskich. Najpewniej prototypami tych aniołów były duchy opiekuńcze ludów Mezopotamii, które pełniły funkcję opiekunów i stróżów, podobnie jak to czynią dziś cherubiny. Istoty te są zwykle przedstawiane jako głowy z błękitnymi skrzydłami; stały się symbolem opiekuńczości i boskości.