Byk

Zwierzę to odgrywało istotną rolę w wierzeniach ludów z Bliskiego Wschodu, a ponieważ część ich bóstw przybierała ziemską postać byka, stał się on tam zwierzęciem ofiarnym. Według staroirańskiego mitraizmu, byk był symbolem śmierci i zmartwychwstania, wierzono, że nasienie i krew zabitego przez Mitrę zwierzęcia dały początek roślinom oraz zwierzętom. W mitologii greckiej pojawia się seksualna symbolika byka; związane jest to zwłaszcza z Zeusem, który ukryty pod postacią białego byka, porwał Europę. Mimo tego byka łączy się raczej z symbolem śmierci i odrodzenia życia, zaś aspekt seksualności schodzi na dalszy plan.