Brzoza

Germanowie łączyli brzozę z dobroczynnością oraz ochroną, stąd też drzewo to stało się symbolem ich bogów, Thora oraz Freyia. Wśród plemion wschodnich, również słowiańskich, brzoza stała się symbolem pośrednika między światem materialnym i duchowym (w pewnym sensie słup wykonany z brzozy, utrzymujący namiot w pozycji pionowej, odgrywał rolę axis mundi, czyli środka świata, miejsca połączenia światów). W Rosji rośliny te sadzono blisko domów, by odganiały demony oraz chroniły młode kobiety przed atakami ze strony złych mocy; również w Estonii brzoza pełniła ważną funkcję, dlatego też jej liście znalazły się w godle tego państwa.