Broń

Symbolika broni jest dosyć dwuznaczna, gdyż z jednej strony kojarzy się ją z władzą, obroną i zaszczytami, a z drugiej z uciskiem, zbrodnią i śmiercią. Broń od wieków była atrybutem władzy, można by chociaż przytoczyć słynny miecz króla Artura, czyli Excalibur, czy też polski miecz koronacyjny, Szczerbiec. W sztuce przedmiot ten kojarzy się jednak głównie z wojną i zbrodnią, możliwe że na ten obraz w dużej mierze nakładają się doświadczenia ludzi z ostatnich wieków, które wypełnione były różnymi wojnami, od Rewolucji Francuskiej po II wojnę światową.