Brąz

Kolor ten łączy się bezpośrednio z gliniastą glebą, dlatego też w kulturze europejskiej kolor brązowy symbolizuje przede wszystkim pokorę i gotowość do wyrzeczeń. Brąz jest charakterystyczny dla wielu zakonów, w których pokora i asceza odgrywają główną rolę, np. w zakonie dominikanów.