Bóbr

Zwierzę to w dawnych czasach można było spotkać niemalże w każdym lesie. Obecnie sytuacja ta uległa znacznej zmianie, co wiąże się przede wszystkim z nadmiernym wyrębem drzew. Mimo to bóbr był i jest nadal symbolem pracowitości, a w kulturze chrześcijańskiej dodatkowo jeszcze ascezy, co wiąże się najprawdopodobniej ze skromnym życiem, jakie prowadzą te zwierzęta.