Bliźnięta

Odzwierciedlają dwoistość świata oraz natury człowieka. W wielu kulturach istnieje mnóstwo różnych opowieści o bliźniętach, które często mają sprzeczne przekazy. Znani z mitologii greckiej bracia Kastor i Polluks symbolizowali siłę wynikającą z jedności (za co zostali nagrodzeni przez samego Zeusa, a ich podobizna została umieszczona na niebie – to gwiazdozbiór Bliźniąt). Z kolei w legendzie rzymskiej o Remusie i Romulusie mamy do czynienia z rodzeństwem, które podzieliła walka o władzę, dlatego też w tym wypadku bliźnięta są symbolem zdrady i walki bratobójczej. Symbol bliźniąt jest dwuznaczny, z jednej strony oznacza jedność, a z drugiej walkę i podział.