Berło

W powszechnym pojęciu berło jest symbolem władzy królewskiej oraz płodności. Tymczasem w innych kulturach ma ono również inne znaczenia, np. berło egipskie z głową boga Seta symbolizowało sprawiedliwość oraz władzę zdolną wymierzać kary; diamentowe berło, w tradycji tybetańskiej i hinduistycznej, jest symbolem niszczenia, ale i oświecenia duchowego; berło rzymskich władców, wykonane z kości słoniowej, symbolizowało nieśmiertelność i władzę zwierzchnią.