Bazyliszek

Początkowo, w starożytnym Egipcie, bazyliszek miał postać węża z koroną na głowie. W średniowieczu wygląd jego uległ znacznej zmianie – dodano mu nie tylko tułów, ale i skrzydła koguta; od tej pory bazyliszek stał się symbolem grzechów człowieka, rozpusty oraz wszelkich chorób, zwłaszcza wenerycznych. W takiej postaci stwór ten przetrwał do dzisiejszych czasów, przekazywany z pokolenia na pokolenie w opowieściach ludowych. Jednak współcześnie mało kto kojarzy postać bazyliszka z nauką Kościoła. Obecnie budzi on strach, ale większość ludzi utożsamia go raczej z pychą, niż rozpustą i grzechem.