Bażant

Odgrywa istotną rolę w kulturze Chin, gdzie stał się symbolem cesarza i zasady Yang. Bażant symbolizuje ponadto słońce (ze względu na swoje upierzenie), cnotę , światło oraz grzmot (najprawdopodobniej związane jest to z dźwiękiem, jaki wydają skrzydła tego ptaka podczas zrywania się do lotu).