Baranek

Już od najstarszych czasów, wśród plemion nomadów z Bliskiego Wschodu, ofiara z baranka łączona była z odrodzeniem życia. Później zwyczaj ten przejęli Izraelici, dla których krew baranka, zabijanego podczas święta Paschy, stała się symbolem zbawienia ich ludu. W kulturze chrześcijańskiej baranek jest symbolem samego Chrystusa, zmartwychwstania oraz zwyciężenia wiary Kościoła na ziemi; z drugiej jednak strony może on również symbolizować gniew boski (w Apokalipsie wg świętego Jana, Chrystus schodzi na ziemię pod postacią baranka z siedmioma rogami i siedmiorgiem oczami, ale już nie jako odkupiciel, ale jako sędzia).