Arka

Statek przypominający skrzynię, który pojawia się w wielu wierzeniach – od greckich po chrześcijańskie. Najbardziej znana jest opowieść o arce, którą zbudował Noe, by uratować zwierzęta z potopu zesłanego przez Boga na ludzi. Arka, zgodnie z symboliką chrześcijańską, oznacza zbawienie, odkupienie czy miejsce święte. Z kolei, według świeckiego pojmowania, statek ten jest po prostu symbolem Ziemi, która pływa po wodach Kosmosu. Psychologowie łączą pojęcie arki z macicą oraz łonem, upatrując w niej pewnego rodzaju źródła człowieczeństwa.