Anioły

Postacie zaczerpnięte ze świata biblijnego, przypominające wyglądem człowieka, ale posiadające, w odróżnieniu od niego, skrzydła. Anioły są wysłannikami samego Boga, pełnią funkcję pośredników między światem ziemskim i niebiańskim. Możliwe, że prototypami aniołów były semickie i egipskie bóstwa zaopatrzone w skrzydła. Postacie anielskie mają najwięcej znaczeń w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie, gdzie bezpośrednio łączy się je z porządkiem ustanowionym przez Istotę Najwyższą. W tym rozumieniu symbolizują ład i harmonię, ale i wojowniczość, są stróżami (każdy wierzący ma swojego Anioła Stróża, który czuwa nad nim we dnie i w nocy). Obok dobrych aniołów, które żyją w Królestwie Niebieskim, znane są jeszcze tzw. upadłe anioły, wojownicy Szatana, będące symbolem pychy i grzechu. W kulturze baroku postać anioła została połączona z postacią Amora, zaczerpniętą z tradycji starożytnego Rzymu, a przez to nabrała całkowicie nowego znaczenia. Ogółem mówiąc, anioł stał się symbolem miłości pomiędzy dwojgiem ludzi.