Ząbek

biały i zdrowy - radość
złoty - pokusa
zepsuty
- niepowodzenia oraz pogorszenie stanu zdrowia
wypadający - śmierć