Tynk


Tynk jest symbolem chwilowego, ale w rzeczywistości niezwykle kruchego, sukcesu.

Jeżeli kawałek tynku spada na śniącego - to znaczy, że może on spodziewać się nieszczęścia.

Widok murarzy tynkujących ścianę - jest, z kolei, zapowiedzią sukcesu i wygodnego życia.

12.02.2012