POLECAMY

Sennik

Tunel

Tunel to znak, że śniący przeżyje przejściowy okres słabości, z której szybko się otrząśnie.