Mozaika


Mozaika oznacza konfrontację ze skomplikowanymi sprawami, które wymagają postępowania krok po kroku, by coś osiągnąć.

Ułożyć mozaikę - sam skomplikujesz sobie życie.

20.01.2012