Most zwodzony

w pewnej sprawie będziesz uzależniony całkowicie od czyjejś dobrej woli