Tygrys – złożony element Drzewa

Tygrys – złożony element Drzewa

Tygrys należy do elementu Drzewa i reprezentuje wczesną wiosnę gdy drzewa i inne rośliny zaczynają bujny wzrost. Tygrys zawiera w sobie ziarno Ognia i zarządza lutym, który uważany jest za miesiąc urodzenia elementu Ognia. W Tygrysie więc drzemie potężna ukryta energia Ognia.
Tygrys – złożony element Drzewa

Historia pokazała, że Tygrys jest związany z energią atomową lub nuklearną. W poprzednim roku Metalowego Tygrysa 1950, zarówno USA jak i Związek Radziecki uczestniczyły w wyścigu w produkcji bomby wodorowej i atomowej. Był to również rok pełen wypadków związanych z energią nuklearną. 12 lutego 1950, w dniu Tygrysa, miesiącu Tygrysa i roku Tygrysa, Albert Einstein ostrzegł że użycie broni nuklearnej może prowadzić do ogólnej zagłady. 13 lutego u zachodnich wybrzeży Kanady rozbił się amerykański bombowiec niosący bombę atomową. I znów 10 listopada tego samego roku, inny amerykański bombowiec zdetonował bombę nuklearną nad Quebec w Kanadzie.

8 marca Związek Radziecki ogłosił, że posiada swoją bombę atomową. Również katastrofa nuklearna w Czernobylu wydarzyła się w 1986 roku; był to rok Tygrysa i dzień Metalu Yang. Tak więc w roku Metalowego Tygrysa istnieje duże prawdopodobieństwo, że bezpieczeństwo nuklearne stanie się ważną sprawą, a niewykluczone są też wypadki. Są również możliwe inne katastrofy naturalne związane z Ogniem, jak pożary lasów czy wybuchy wulkanów. Metal Yang będący niszczącym elementem może przynieść większe zniszczenia i więcej ofiar. Pojawia się też niebezpieczeństwo wyprodukowania bomby atomowej w takich państwach jak Północna Korea, Taliban i Iran, co może zagrozić pokojowi ogólnoświatowemu. Może to przynieść nowe drogi rozwoju stosunków międzynarodowych, gdzie powstanie więcej militarnych aliansów i w rezultacie sytuacja może eskalować aż do konfliktu nuklearnego.

W rzeczywistości Tygrys jest złożonym elementem Drzewa i zawiera Drzewo, Ogień i Ziemię. Przede wszystkim nie jest to silne Drzewo, ponieważ zagrożone jest Metalem i wyczerpywane przez Ziemię i Ogień. Ponieważ Drzewo symbolizuje rośliny i środowisko, możemy oczekiwać Metalu atakującego Drzewo w 2010 roku, czyli różnych wypadków prowadzących do zniszczenia środowiska.

Katastrofy naturalne takie jak pożary lasów, powodują w efekcie zanieczyszczenie atmosfery. Metal jest również symbolem narządów oddychania i płuc. Konflikt Drzewa, Ognia i Metalu wskazuje na pogorszenie jakości powietrza i większą częstotliwość występowania chorób układu oddechowego. Tygrys jest również częścią pewnego układu w astrologii zwanego "Kara Ognia". Konfiguracja ta powstaje, gdy 3 zwierzęta Tygrys (Drzewo), Wąż (Ogień) i Małpa (Metal) pojawiają się w tym samym czasie. Ten układ może wywołać poważne nieszczęścia związane z elementem Ognia takie jak pożary, katastrofy nuklearne, wybuchy wulkanów a także zapalenia w układzie oddechowym, choroby jelit i skóry.

2009 rok - jak to przewidziałem - nie był dobrym rokiem dla przemysłu lotniczego. Obok wielu katastrof lotniczych i innych wypadków, zmniejszyła się ilość podróżnych ze względu na obawę przed świńską grypą. Założeniem jest, że przemysł lotniczy należy do elementu Ognia, więc gdy element ten jest nieobecny w 2008 i 2009 roku, przemysł ten może ponieść straty w wyniku różnych problemów i wypadków. W 2010 roku sytuacja się poprawi, ponieważ Tygrys zawiera w sobie element Ognia. Tygrys jest również częścią układu "Kary Ognia" i jest to gwiazda podróży. W związku z tym zobaczymy więcej podróżnych i wyjdzie to na korzyść linii lotniczych i biur podróży.

Artykuł przetłumaczony z angielskiego za uprzejmą zgodą Mistrza Raymonda Lo. Strona internetowa Mistrza: www.raymond-lo.com