Wiadomości priorytetowe i potwierdzenie odbioru

Wiadomości priorytetowe i potwierdzenie odbioru

Kiedy powinniśmy oznaczyć wiadomość jako priorytet? Jak to zrobić? Czy zawsze możemy zażądać potwierdzenia odbioru?
/ 22.09.2016 11:14
Wiadomości priorytetowe i potwierdzenie odbioru

Oznaczanie wiadomości e-mail

Wysyłając wiadomość możemy ją oznaczyć jako ważną, standardową albo mało ważną. Priorytety i ich angielskie odpowiedniki:

  • niski (ang. low priority),
  • standardowy (ang. normal priority),
  • wysoki (high priority).

Wysoki priorytet:

Niski priorytet:

Niezależnie od priorytetu e-mail dojdzie do odbiorcy w takim samym czasie. Dzięki specjalnym oznaczeniom adresat będzie mógł natomiast rozpoznać, czy wiadomość jest bardzo ważna czy nie. Możemy być pewni, że adresat jako pierwszą przeczyta informację oznaczoną „high priority”. Nie należy jednak nadużywać tego oznaczenia, bo odbiorca z czasem przyzwyczai się do tego, że większość naszych e-maili ma wysoki priorytet i zaczną to ignorować.

Potwierdzenie odbioru e-maila

Uaktywnienie w programie pocztowym opcji potwierdzania odbioru wiadomości może być dla nas bardzo komfortowe. Jednak nie zawsze wydaje się to komfortowe dla adresata.

Gdy odbiorca otwiera wiadomość, automatycznie otrzymuje pytanie, czy chce potwierdzić przeczytanie wiadomości.

Jest również poinformowany, że taka wiadomość została wysłana do nadawcy. Nadawca ma wówczas pewność, że adresat jej nie pominął. Adresat natomiast może czuć się urażony i pomyśleć, że mu nie ufamy i myślimy, że nie czyta naszych wiadomości. Jeśli chcemy uniknąć takiej sytuacji zastanówmy się kilka razy zanim uaktywnimy taką opcję.