przysłowia o pracy fot. Adobe Stock

Przysłowia o pracy - zbiór 80 sentencji, powiedzeń i aforyzmów

Bez pracy nie ma kołaczy - to chyba najbardziej znane przysłowie o pracy. Istnieje jednak cały szereg sentencji, które mówią o tym, jak pracować, by osiągnąć sukces.
/ 02.03.2021 09:23
przysłowia o pracy fot. Adobe Stock

Przysłowia o pracy to złote myśli, które są życiowym drogowskazem. Można je wpisać np. w widocznym miejscu w miejscu pracy, aby z przymrużeniem oka dać do zrozumienia współpracownikom, jak powinni wykonywać swoje obowiązki.

Przysłowia o pracy

 • Bądź pracowity, nie będziesz bity.
 • Bez pracy nie ma kołaczy.
 • Bez pracy trudno dostąpić honoru.
 • Cudza praca nie utuczy.
 • Gdzie praca, pilność na straży, tam bieda wejść nie waży.
 • Gdzie pracują, tam chleb mają, gdzie próżnują, biedę mają.
 • Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca.
 • Im większa jest praca, tym są milsze znoje.
 • Jak praca dla chleba, tak modlitwa dla nieba.
 • Kogo nikt do pracy nie zmusi, tego diabeł kusi.
 • Kto nie chciał pracować na chleb, ten musi za chleb.
 • Kto nie pracuje latem, będzie zimą cierpiał.
 • Kto pracować się nie leni, znajdzie zawsze grosz w kieszeni.
 • Kto się wstydzi pracy, niewart chleba i kołaczy.
 • Leniwo każdy pracuje, gdy pożytku mało czuje.
 • Nie pomoże temu kazanie, kto pracować nie chce.
 • Niemiła jest taka praca, za którą nie bywa płaca.
 • Po pracy nie wadzi się ucieszyć.
 • Praca doskonali cnotę.
 • Praca największe bogactwo.
 • Praca sama sobie płaci.
 • Praca z ochota przerabia słomę w złoto.
 • Pracowitemu żaden dzień nie jest za długi.
 • Pracowity, gdy się wypości, nie narzeka w chlebie na ości.
 • Szukaj pracy jak chleba, nie jak noża.
 • Bez pracy nie ma korzyści.
 • Bez pracy nie ma życia.
 • Bez pracy odpoczynek niesłodki.
 • Bez pracy siła słabnie.
 • Człowiek musi pracować, żeby śmierć nie zastała go siedzącym.
 • Człowiek szuka pracy, a nie praca człowieka.
 • Gdyby przez pracę można było osiągnąć bogactwo, młyny należałby do osłów.
 • Im więcej pracujesz, tym dłużej żyjesz.
 • Jak dziś pracujemy, tak będziemy jutro żyć.
 • Jeden pracuje rękami, drugi językiem.
 • Każda praca jest z początku trudna.
 • Kto latem pracuje nogą, ten w zimie podpiera się ręką.
 • Kto nie pracuje, nie będzie miał chleba w ustach.
 • Kto nie pracuje w młodości, na starość nie zazna spokoju.
 • Kto nie zna pracy, nie zna sytości.
 • Kto pracuje rzetelnie, temu czarny chleb smakuje lepiej od kołacza.
 • Kto przy pracy śpiewa, niech się sukcesu spodziewa.
 • Lepsza jest marna praca od marnego siedzenia.
 • Miłe są skończone prace.
 • Najcięższa ze wszystkich prac to nic nie robić.
 • Nasycić mogą rzeczy zdobyte praca, dary innych tylko wzmagają głód.
 • Od próżniactwa człowiek choruje, od pracy- zdrowieje.
 • Po pracy poznać człowieka.
 • Praca człowieka hartuje, lenistwo marnuje.
 • Praca i najcięższy smutek rozwieje.
 • Praca jest matką chwały.
 • Praca jest połową zdrowia.
 • Praca ma gorzki korzeń, ale słodkie owoce.
 • Praca- najlepszy uzdrowiciel ze wszystkich chorób.
 • Praca pobudza apetyt.
 • Praca pozostaje martwa, póki człowiek nie oddaje jej swej duszy.
 • Praca skraca dzień.
 • Praca stawia na nogi, a lenistwo z nóg zwala.
 • Praca to nie malina dojrzała, która w lecie spada.
 • Praca upiększa człowieka.
 • Praca wzmacnia człowieka, lenistwo go gubi.
 • Praca zwierciadłem człowieka.
 • Pracę zaczynaj z rana, biesiadę z wieczora.
 • Pracowitość przyniesie chleb, lenistwo nędzę wylęgnie.
 • Pracuj do potu- pojesz z ochotą.
 • Pracuj jak niewolnik, a jedz jak lord.
 • Rzetelna praca więcej warta niż pieniądze.
 • Wiele rąk czyni pracę lekką.
 • Zadowolenie bez pracy to jak zupa bez soli.
 • Zła praca wstydzi się robotnika.
 • Żywot bez pracy nie jest żadnym życiem.
 • Praca chroni nas przed potrójnym złem: nudą, występkiem i głodem.
 • Praca daje nam więcej niż wypoczynek. Ona daje nam życie.
 • Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem.
 • Żadna praca nie hańbi.
 • Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę.
 • Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe.
 • Hultajska praca wniwecz się obraca.
 • Kto się do pracy leni, nie wart jeść pieczeni.
 • Najlepsza na kaca jest ciężka praca.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 18.03.2010

Zobacz więcej przysłów:
Przysłowia o przyjaźni
Przysłowia o żonie
Przysłowia o miłości