literackie życzenia na Boże Narodzenie fot. Adobe Stock, starlineart

Literackie życzenia na Boże Narodzenie. Cytaty z poezji, kolęd i Biblii

Literackie życzenia na Boże Narodzenie są inspirowane arcydziełami literatury - nie tylko znanymi utworami poetyckimi, ale również kolędami oraz Pismem Świętym.
Redaktorki Polki.pl / 25.11.2021 09:37
literackie życzenia na Boże Narodzenie fot. Adobe Stock, starlineart

W dobie krążących po Messengerze wierszyków z życzeniami, migających GIF-ów i brokatowych grafik, wiele z nas chciałoby składać świąteczne życzenia w zupełnie inny sposób. Warto zainspirować się tutaj od najlepszych twórców i skorzystać ze słów, które powstały wiele lat temu, gdy święta Bożego Narodzenia nie były jeszcze pełne wszechobecnej komercji. Złóż razem z nami piękne, literackie życzenia na Boże Narodzenie, inspirowane słowami poetów, tekstami kolęd i Pisma Świętego.

Literackie cytaty na Boże Narodzenie

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid

***

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

Konstanty Ildefons Gałczyński

***

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.  

ks. Jan Twardowski

***

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.

Mieczysława Buczkówna

***

Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem.
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych,
ale i za te, które w innych budzi.  

ks. kard. Stefan Wyszyński

***

Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i miłością. Naszym zadaniem jest tylko dorastać do Nieba. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.

Dante Alighieri

Cytaty z kolęd pasujące do życzeń

Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają.

(fragment kolędy Dzisiaj w Betlejem)

***

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

(fragment kolędy Wśród nocnej ciszy)

***

Chwała bądź Bogu w wysokości,
a ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
dusz ludzkich Odkupiciel,
na ziemi, na ziemi, na ziemi.

(fragment kolędy Tryumfy Króla Niebieskiego)

Cytaty z Biblii, które można dołączyć do życzeń

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-1 l

***

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14

***

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Pasterze udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 15-16

Czytaj także:
Życzenia na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
Kolorowanki z Mikołajem do druku